SUBHANALLAH !! Inilah Binatang Pembawa Pesan Keimanan Sebagai TANDA KIAMAT

SUBHANALLAH !! Inilah Haiwan Pembawa Pesan Keimanan Sebagai TANDA KIAMAT

Apakah..atau siapakah Dabbah? Mengapa banyak orang yang berwaspada kemunculannya?

Di antara tanda Kiamat kubro – setelah pintu taubat ditutup dengan terbitnya matahari dari barat- adalah keluarnya binatang bumi yang lain daripada biasanya, di mana ia boleh berbicara kepada manusia dan memilah-milah mana mukmin dan mana kafir untuk melengkapkan maksud ditutupnya pintu taubat. Munculnya tanda ini sama dengan tanda-tanda yang lain berdasar kepada al-Quran dan sunnah.

Firman Allah, “Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami.” (An-Naml: 82).

Boleh saja ayat ini ditafsirkan bahawa binatang yang dikenali sebagai Dabbah mampu berbicara dengan manusia sebagaimana Allah maha mencipta segala sesuatu. Kalaupun binatang ini tidak bercakap mungkin dia membawa mesej-mesej ilahiah sehingga manusia menyimpulkan dari pesan-pesan yang dibawanya bahawa orang-orang jaman dulu atau sebelumnya tidak beriman kepada Allah sehingga mereka telah diseksa.

Mesej-mesej itu boleh saja berupa gen-gen tubuhnya yang luar biasa kompleks tetapi mampu dibaca oleh analisis-analisis moden. Kalau kita pernah saksikan ada binatang atau fenomena alam yang bertulis lafaz Allah mungkin juga si Dabbah menunjukan hal sama.

Pertanyaanya apakah Dabbah itu akan muncul begitu saja? Dan di negara atau daerah manakah dia akan muncul? Apakah di hutan Amazon atau di Lost World Papua atau di Timur Tengah? Lalu bagaimana bentuknya? Ibnu Kathir tidak begitu mempercayai berbagai keterangan yang ada. Sebaliknya dia meminta kita umat Islam mempercayai apa adanya yang tertera di Quran.

Terlepas dari kemunculan Dabbah adalah salah satu tanda kiamat, sangat menarik bila kita kaitkan kemunculan Dabbah dengan perkembangan pesat sains dan teknologi dewasa ini. Diketahui bahawa bumi yang kita pijak ini adalah kulit terluar dari lapisan bumi. Bumi mempunyai lapisan-lapisan yang makin ke dalam makin panas dan berbentuk cecair.

Menurut para ahli di lapisan-lapisan bumi mungkin saja terdapat kehidupan bagi makhluk-makhluk tertentu. Jangan-jangan si Dabbah ini belum keluar lantaran dia masih terkurung oleh jaman dan kemajuan sains dan teknologi. sehingga bukan mustahil serta sains dan teknologi berkembang sangat cepat maka dia akan keluar dari habitat mereka.

Tanda-tanda seperti ini boleh disaksikan di Jepun. Ternyata, katanya lho …, di Jepun kehidupan lebih ramai di bawah tanah berbanding di permukannya. .maap bukan berarti orang Jepun Dabbah.

Biasanya Allah memberitahu sebuah peristiwa tidak secara jelas. Allah selalu memberitakan tanda-tandanya sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memahaminya. Dalam Quran seringkali Allah mengatakan hanya orang-orang pilihan yang mampu memahami ayat-ayatNya. Mungkin kalangan saintis biology yang lebih dahulu tahu tentang kemunculan si Dabbah ini.

Sifat Binatang Ini

Di antara sifat binatang yang dijadikan oleh Allah sebagai salah satu tanda Kiamat adalah bentuk dan perbuatannya yang lain daripada biasanya, ia boleh berbicara dan berdialog dengan manusia dan dia memberi cap iman atau kufur kepada mereka.

Sebagaimana keterangan yang ada di dalam hadits Abu Umamah bahawa Rasulullah bersabda, “Binatang bumi itu keluar maka ia memberi cap kepada manusia di wajah mereka. Kemudian jumlah mereka meningkat sehingga seseorang membeli unta dia ditanya, ‘Dari siapa kamu membeli unta itu?’ Dia menjawab, ‘Dari salah seorang yang dicap wajahnya …’. “(HR. Ahmad, dishahihkan oleh al-Albani dalam as-Silsilah ash Shahihah nomor 322).

Keterangann lebih daripada ini tentang sifat-sifat dan ciri-ciri binatang ini maka ia hanyalah perkakataan orang-orang tertentu yang perlu dibuktikan dengan hadith yang sahih dari Rasulullah saw, jika tidak maka cukuplah hadis sahih sebagai pemberi keterangan, selebihnya wallahu a’lam.

Binatang apakah ini? Banyak sekali pendapat tentangnya di mana satu sama lain saling berselisih. Para pengikut hawa nafsu berusaha membelokkan nash ke arah yang sesuai dengan akidah dan hawa nafsu mereka, maka ada yang mengatakan bahawa binatang ini adalah Ali bin Abu Talib, bahawa dia akan kembali ke dunia dengan sifatnya.

Ada yang mengatakan ia adalah ular yang berada di telaga Makkah. Ada yang mengatakan ia adalah Jassasah yang ada di laut Qalzam. Ada yang mengatakan bahawa ia adalah anak unta Nabi Shalih, ketika ibunya dibunuh ia kabur kemudian ada batu yang terbuka lalu dia masuk ke dalamnya, kemudian ia kembali tertutup maka anak unta ini berada di situ sehingga akhirnya ia keluar dalam bentuk binatang ini. Ada yang mengatakan bahawa ia adalah bibit penyakit. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat lain tetapi semua itu tidak berdasar kepada sandaran yang shahih bahkan tidak pula dhaif.

WALLAHU ALAM bishawab

Ayo, tingkatkan keimanan kita dengan memohon agar diberi jaln untuk selalu dekat dengan Allah SWT.

Sumber: Islamsejati.com

Jika Anda Rasa Artikel Ni Berguna, Silakan Klik Button Like Dibawah. Terima Kasih