“Jangan Tabur Bunga Di Atas Pusara Ayahmu, Nak…” – Ini Alasannya ??

“Jangan Tabur Bunga Di Atas Pusara Ayahmu, Nak…” – Ini Alasannya ?? – “ANAKKU, sebelum jenazah ayahmu dikebumikan izinkan bonda memberitahu wasiat beliau,” ucap seorang perempuan sambil memegang jasad suaminya yang telah terbalut kafan.

“Wasiat apakah itu, Bu. Apabila terbukti boleh ditunda, baiknya menantikan selepas jenazah ayah dikebumikan saja. ”

"Jangan Tabur Bunga Di Atas Pusara Ayahmu, Nak…"

Jangan Tabur Bunga Di Atas Pusara Ayahmu, Nak…” – Ini Alasannya ??

“Tidak boleh. Wasiat ini mesti disampaikan sekarang. Almarhum bapa berwasiat supaya jangan ada yang menaburkan bunga di atas kuburnya. ”

Sang anak terkejut. Bukankah menaburkan bunga di atas makam adalah aktiviti yang lazim dilakukan?

“Maaf, Ibu. Benarkah almarhum ayah berwasiat demikian? Bukankah dalam suatu Hadis Riwayat Muslim diriwayatkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, ‘Saya melalui dua buah kubur yang penghuninya tengah diadzab. Saya berharap adzab keduanya dapat diringankan dengan syafa’atku selagi kedua belahan pelepah tersebut tetap basah ‘.

Apabila demikian, pemberian benda tergolong bunga selagi keadaan tetap basah bertujuan untuk meringankan azab seseorang yang telah meninggal dunia? “Ucap sang anak menyanggah pendapat ibunya.

“Dalam Qur’an Surah Al-Isra: 44, Allah berfirman, ‘Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada-Nya. Serta tidak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dirinya adalah Maha Penyabar, lagi Maha Pengampun.

‘Sehingga, tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa pelepah kurma alias bunga bakal berhenti bertasbih apabila dalam keadaan kering. ”

“Apabila demikian, mengapa Nabi Muhammad melakukan faktor tersebut?”

“Anakku, lakukanan Nabi SAW tersebut bersifat kasuistik (waqi’ah al-‘ain) serta tergolong kekhususan beliau jadi tidak boleh dianalogikan alias ditiru. Faktor ini kerana beliau tidak melakukan faktor yang sama pada kubur-kubur yang lain. Begitu pula para sahabat tidak sempat berbuat demikian. Jadi keringanan azab kubur yang dialami kedua penghuni kubur tersebut adalah kerana doa serta syafaat Nabi SAW terhadap mereka, bukan pelepah kurma tersebut. ”

Keadaan hening. Sang anak mula mencerna, apakah perkataan ibunya terbukti benar. Lalu apabila benar, mengapa tabur bunga serta tidak sedikit dilakukan? Tiba-tiba, Ibunya kembali menyambung perbualannya.

“Anakku, ketahuilah ada seorang ulama hadis Mesir, Syaikh Ahmad Syakir rahimahullah mengatakan, ‘Lakukanan ini (tabur bunga) digalakkan oleh tidak sedikit orang, padahal faktor tersebut tidak mempunyai sandaran dalam agama. Faktor ini dilatarbelakangi oleh sikap berlebih-lebihan serta sikap mengekor kaum Nasrani. ”

Ibunya kembali berkata, “Apa yang terjadi, terutama di negeri Mesir adalah contoh dari faktor ini. Orang Mesir pun melakukan tradisi tebar bunga di atas pusara alias saling menghadiahkan bunga sesama mereka.

Orang-orang meletakkan bunga di atas pusara kerabat alias rakan sekerja mereka sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka yang telah meninggal dunia, ‘(Ta’liq Ahmad Syakir terhadap Sunan At Tirmidzi 1/103, dinukil dari Ahkaamul Janaaizhal. 254). Dari itulah, mengapa almarhum ayahmu berkeras supaya makamnya tidak ditaburi bunga. ”

“Baiklah, Bu. Apabila terbukti demikian baiknya wasiat ayah dilaksanakan. Semoga saja, apa yang menjadi wasiat ayah berkualiti kebaikan. Aamiin. ”

“Satu faktor lagi yang perlu dirimu tahu, bahawa Nabi Muhammad SAW pasti diberi mukjizat oleh Allah atas prestasinya menonton azab kubur. Jadi dengan cara khusus melakukan demikian. Sedangkan apabila kami yang melakukan dikhuatiri mengandungi sindiran serta celaan terhadap penghuni kubur. ”

Ibunya menegaskan, “Apabila menabur bunga dijadikan hujah untuk meringankan azab, faktor tersebut adalah salah satu bentuk berkurang baik sangka (su’uzhan) terhadap penghuni kubur, sebab menganggapnya sebagai pelaku maksiat yang tengah diazab oleh Allah di dalam kuburnya sebagai balasan atas lakukanannya di dunia . Padahal, kami tidak mengenal sama ada penghuni kubur tersebut diazab alias tidak. Pengetahuan kami terhadap alam mistik tidak boleh disejajarkan dengan Nabi Muhammad. “

Jika Anda Rasa Artikel Ni Berguna, Silakan Klik Button Like Dibawah. Terima Kasih